Sold - 1985 WWF Hulk Hogan “Hulkamania” Navy Blue Shirt - Large

Sold - 1985 WWF Hulk Hogan “Hulkamania” Navy Blue Shirt - Large

Regular price $70.00 Sale

1985 WWF Hulk Hogan “Hulkamania” Navy Blue Shirt - Large (Fits Closer To a medium)